Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach
http://zsnr1pyrzyce.bipszkola.pl

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach
publiczna szkoła ponadgimnazjalna
853-12-21-301
zachodniopomorskie
pyrzycki
Pyrzyce
Pyrzyce
Lipiańska 2
74-200
Noblistów Polskich
350 uczniów

mgr Robert Sójka

91 570-13-21

91 570-13-21

zspyrzyce@wp.pl

dyrektorzsnr1@wp.pl

mgr Wiesława Sosnowska

91 570-13-21

Liceum Ogólnokształcące - dzienna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - zaoczna

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej